SIGN Guards

SIGN Guards – Ochrona fizyczna obiektów

Pracownicy agencji ochrony osób i mienia SIGN Security przechodzą staranną procedurę rekrutacyjną, posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wszyscy są jednolicie umundurowani w sposób dostosowany do specyfiki obiektu oraz w sposób zaakceptowany przez Zleceniodawcę.

W zależności od indywidualnych potrzeb klienta oraz specyfiki obiektu nasza agencja ochroniarska każdorazowo tworzy szczegółowy zakres obowiązków oraz procedur postępowania zwany instrukcją ochrony obiektu.

Realizujemy usługi w zakresie stacjonarnej ochrony fizycznej obiektów o charakterze:

 • Użyteczności publicznej
 • Widowiskowo sportowym
 • Biurowym
 • Ośrodków zdrowia oraz szpitali
 • Mieszkalnym ( rezydencje, osiedla mieszkaniowe)
 • Terenów portów morskich
 • Magazynów broni
 • Magazynowe i przemysłowe
 • Kancelarii niejawnych
 • Wojskowych (MON)

Ochrona stała i doraźna

Usługi ochroniarskie występują jako stałe lub doraźne czynności zgodnie z zapisami umowy oraz instrukcją ochrony obiektu. Polegają one w szczególności na:

 • Ochronie przed osobami stwarzającymi w sposób oczywisty zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie obiektu,
 • Wzywaniu osób nieposiadających uprawnień do przebywania na terenie obiektu lub zakłócających porządek do opuszczenia chronionego terenu,
 • Przeciwdziałaniu próbom przywłaszczenia lub dewastacji mienia,
 • Prowadzeniu wymaganej dokumentacji tj. książki służby pracowników ochrony, ewidencji ruchu osobowego oraz pojazdów, ewidencji wydawania kluczy itp.,
 • Wykonywaniu regularnych obchodów terenu obiektu podlegającego ochronie,
 • Dbaniu o porządek oraz dobrą organizację obiektu. Współpraca z  administracją lub zarządcą, działem technicznym, sprzątającym,
 • Dodatkowo inne czynności uzgodnione z agencją ochrony SIGN Security a Zleceniodawcą np. odbieranie korespondencji, obsługa centrali telefonicznej i inne czynności ochroniarskie.

Usługi ochrony SIGN Security są zawsze
dopasowane do realnych zagrożeń

Zobacz całą ofertę

Gdzie jesteśmy?

SIGN Polska – Szczecin

ul. Szafera 3/5/7
71-245 Szczecin
[biurowiec administracyjny hali widowiskowo-sportowej – wejście przy filarach]

SIGN Polska – Warszawa

ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa

Kontakt mailowy

Sprawdź aktualne
rekrutacje do Sign Security

Kariera w Sign

Skorzystaj
z formularza kontaktowego

Formularz