SIGN convoy

Konwojowanie i inkaso wartości pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych

Usługa konwojowania i inkasa polega na ochronie przewożonych lub przenoszonych wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych przez odpowiednio wyszkolonych oraz wyposażonych pracowników grup konwojowych. Pracownicy grup konwojowych naszej firmy są odpowiednio wyposażeni oraz przeszkoleni do wykonywania tej trudnej i zarazem niebezpiecznej pracy. Nasz transport zawsze odbywa się zgodnie z aktualnymi wymogami rozporządzenia MSWiA w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych oraz posiada stosowną polisę zabezpieczającą dodatkowo mienie klienta. Jesteśmy ubezpieczeni od napadu i rabunku, a także innych zdarzeń losowych jak np. nieszczęśliwy wypadek, czy pożar pojazdu konwojującego.

Wyposażenie grup konwojowych

Grupy konwojowe SIGN Security wyposażone są między innymi w jednolite umundurowanie, środki ochrony osobistej tj. kamizelki kuloodporne oraz hełmy oraz broń palną bojową. Transport odbywa się przy wykorzystaniu specjalnych pojazdów zwanymi bankowozami o klasie bezpieczeństwa odpowiadającej przewożonym wartościom.

Do służby konwojowej wyznaczamy pracowników ochrony, posiadających odpowiednie predyspozycje psychofizyczne, gwarantujące fachowe wykonanie powierzonych im zadań. Cała trasa konwoju jest nadzorowana i monitorowana przez centrum kierowania konwojami. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia dowódca konwoju poprzez centrum uzyskuje wsparcie grup interwencyjnych, policji lub w zależności od sytuacji innych służb.

SIGN Security – Nowa definicja ochrony

Usługi ochrony SIGN Security są zawsze
dopasowane do realnych zagrożeń

Zobacz całą ofertę

Gdzie jesteśmy?

SIGN Polska – Szczecin

ul. Szafera 3/5/7
71-245 Szczecin
[biurowiec administracyjny hali widowiskowo-sportowej – wejście przy filarach]

SIGN Polska – Warszawa

ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa

Kontakt mailowy

Sprawdź aktualne
rekrutacje do Sign Security

Kariera w Sign

Skorzystaj
z formularza kontaktowego

Formularz