Audyty i konwersje usług

Koszty usług ochrony fizycznej rosną nieubłaganie?

Skuteczność ochrony jest na niezadawalającym poziomie?

Mamy licencje na rozwiązanie tych problemów…

Przeprowadzimy audyt ochrony obiektu i wskażemy obszary bezpieczeństwa, które wymagają poprawy. Zaproponujemy nową koncepcję ochrony, często zastępującą ochronę fizyczną rozwiązaniami hybrydowymi. Podzielimy procesy w Państwa przedsiębiorstwie na te, które bezwzględnie wymagają obecności pracownika ochrony oraz które można realizować zdalnie przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań IT.

Chronimy w ten sposób setki obiektów na terenie całej Polski. Pomogliśmy wielu przedsiębiorstwom wprowadzić realne oszczędności podnosząc jednocześnie poziom ochrony.

Cel audytu bezpieczeństwa obiektu

Przeanalizujemy obecny stan bezpieczeństwa Państwa obiektu. Jego istota polega między innymi na wszechstronnej analizie informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa, zdefiniowaniu najistotniejszych zagrożeń (zarówno wewnątrz jak i w strefie zewnętrznej obiektu), weryfikacji skuteczności działania służby ochrony oraz trafności doboru procedur bezpieczeństwa.  Audyt pozwala na wszechstronną ocenę funkcjonującego w obiekcie systemu ochrony. W efekcie na jego optymalizację lub wskazanie obszarów, których modyfikacja pozwoli na trafniejszy dobór środków. Lepsza eliminacja potencjalnych zagrożeń gwarantuje zwiększenie bezpieczeństwa obiektu.

przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa

Przykładowy zakres audytu bezpieczeństwa obejmuje:

  • Analizę potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych obiektu,
  • Ocenę funkcjonowania ochrony fizycznej stałej i doraźnej,   
  • Ocenę wykorzystywanych systemów zabezpieczenia technicznego (systemy alarmowe, systemy CCTV, kontroli dostępu itp.),
  • Przeprowadzeniu testów sprawności wykonywania przez firmę ochroniarską oraz personel obiektu procedur o różnych porach w dzień i w nocy,
  • Wszechstronną analizę dokumentacji dotyczącej funkcjonowania systemów bezpieczeństwa obiektu w tym planu ochrony, dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia technicznego obiektu, regulaminu obiektu, 

Nowoczesna ochrona – SIGN Security

Usługi ochrony SIGN Security są zawsze
dopasowane do realnych zagrożeń

Zobacz całą ofertę

Gdzie jesteśmy?

SIGN Polska – Szczecin

ul. Szafera 3/5/7
71-245 Szczecin
[biurowiec administracyjny hali widowiskowo-sportowej – wejście przy filarach]

SIGN Polska – Warszawa

ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa

Kontakt mailowy

Sprawdź aktualne
rekrutacje do Sign Security

Kariera w Sign

Skorzystaj
z formularza kontaktowego

Formularz