Ochrona eventów i imprez masowych

Ochrona eventów i imprez masowych

23 stycznia, 2022

Czym jest od strony prawnej impreza masowa?

Ochrona imprez masowych z punktu widzenia przepisów prawa polskiego jest znacznie bardziej skomplikowana w przygotowaniu od klasycznej ochrony ewentu, gali, pokazu. W czasie organizacji różnego rodzaju wydarzeń organizator powinien w pierwszej kolejności ustalić czy dane wydarzenie będzie stanowić imprezę masową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Impreza masowa rozrywkowa lub artystyczna to taka, w której uczestniczy nie mniej niż tysiąc osób jeśli ma miejsce na stadionie lub innym obiekcie otwartym, lub nie mniej niż pięćset osób jeśli planowana jest w budynku. Organizator musi więc określić maksymalną liczbę wszystkich osób jakie mogą się znaleźć na terenie w czasie trwania imprezy. Niewłaściwie oszacowana liczba uczestników i stwierdzenie przez organizatora, że dana impreza nie jest masową grozi prawnie organizatorowi za przeprowadzenie jej bez wymaganych zezwoleń. Pod względem przepisów ochrona imprez a raczej nadzór nad jej prawidłowym zabezpieczeniem spoczywa w pełni na jej organizatorze.

Event a impreza masowa – różnica

W sytuacji kiedy event nie klasyfikuje się we wcześniej opisanym przedziale, w myśl ustawy nie jest imprezą masową. Dodatkowo zapisów nie stosuje się również w przypadku wydarzeń odbywających się między innymi w kinach, domach kultury, teatrach bez względu na ilość przebywających uczestników. Każdy przypadek należy jednak rozpatrywać indywidualnie nie powinno się podchodzić do tematów bezpieczeństwa szablonowo, określać z góry, że impreza w danym miejscu będzie masową. 

Obowiązki organizatora imprezy masowej

Pierwszą czynnością jaką organizator powinien wykonać jest wystąpienie o zgodę do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na przeprowadzenie imprezy masowej. Do pisma należy załączyć miedzy innymi program imprezy, plan obiektu, regulamin imprezy, oraz opinię od miejscowych przedstawicieli policji, pogotowia oraz straży pożarnej. Pismo z prośbą o pozwolenie należy złożyć minimum trzydzieści dni przez planowanym terminem wydarzenia.

Organizator musi zorganizować odpowiednie zabezpieczenie imprezy przez udział wymaganej ustawą ilość pracowników ochrony osób i mienia służb informacyjnych, porządkowych oraz osoby zarządzającej bezpieczeństwem, posiadającej specjalne uprawnienia kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez masowych. Zadaniem pracowników ochrony będzie miedzy innymi pilnowanie przestrzegania regulaminu imprezy, usuwanie osób zagrażających bezpieczeństwu, weryfikacja osób wchodzących i inne uzgodnione wspólnie z organizatorem.

Ochrona imprezy masowej i eventu

W obszarze trwania imprezy pracownicy ochrony mają prawo weryfikować upoważnienia wstępu, legitymować uczestników, a także np. sprawdzać bagaż celem sprawdzenia czy uczestnik nie posiada przedmiotów prawnie lub regulaminem zabronionych. Ochrona może stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci pałki, gazu, kajdanek i chwytów obezwładniających. Organizator musi dodatkowo zapewnić zaplecze sanitarne, drogi ewentualnej ewakuacji, sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Organizator winien być przygotowany na różnego rodzaju sytuacje nadzwyczajne w tym konieczne jest przygotowanie instrukcji na wypadek pożaru oraz innych nadzwyczajnych mogących wystąpić w czasie trwania wydarzenia. Dodatkowo przedstawiciele policji, staży pożarnej, wojewoda mogą mieć swoje uwagi, zastrzeżenia np. nakazać zamontowania systemu monitoringu wizyjnego, który w przypadku zdarzenia mógłby np. pomóc w późniejszej identyfikacji sprawców.

Agencja ochrony osób i mienia SIGN Security – Nowa definicja ochrony

Gdzie jesteśmy?

SIGN Polska – biuro Szczecin

ul. Władysława Szafera 3/5/7
71-245 Szczecin
[biurowiec administracyjny hali widowiskowo-sportowej – klatka B4]

SIGN Polska – biuro Warszawa

ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa

Kontakt mailowy

Sprawdź aktualne
rekrutacje do Sign Security

Kariera w Sign

Skorzystaj
z formularza kontaktowego

Formularz