Czym jest grupa interwencyjna agencji ochrony

Czym jest grupa interwencyjna ochrony

8 stycznia, 2021

Patrol interwencyjny czy grupa interwencyjna? Jakie są różnice?

Większość firm z branży ochrony osób i mienia posiada w swojej ofercie reakcję na sygnały alarmowe generowane przez lokalne systemy bezpieczeństwa zainstalowane u swoich Klientów (systemy alarmowe, systemy napadowe, systemy monitoringu)

Część z Agencji Ochrony oferuje reakcje przez załogi interwencyjne, inne przez patrole interwencyjne a jeszcze inne przez grupy interwencyjne. W ofertach innych firm spotkać możemy także takie definicje jak grupy szybkiego reagowania, patrole mobilne i wiele innych.

No dobrze – załoga interwencyjna, grupa interwencyjna, grupa szybkiego reagowania, patrol interwencyjny – czym one właściwie różnią się od siebie? Odpowiedź jest banalnie prosta: tym, że w obowiązującym ładzie prawnym jedyną uregulowaną przepisami prawa formą jest Grupa Interwencyjna.

Rozporządzenie MSWiA – Grupa interwencyjna agencji ochrony

Mowa o niej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

grupa interwencyjna – co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej”

Czym zatem są pozostałe opisywane przez Agencje Ochrony załogi interwencyjne, patrole interwencyjne, grupy szybkiego reagowania czy inne patrole interwencyjne?

Niestety są tym – czym wybrana Agencja Ochrony je stworzy – zależy to tylko i wyłącznie od rzetelności i jakości usług firmy świadczącej ochronę. Opisane wyżej definicje mogą określać zarówno jednoosobowe patrole interwencyjne składające się z pracownika niewyposażonego w środki przymusu bezpośredniego (podobnie jak dozorca, z tą różnicą, że wyposażony w pojazd), jak i patroli dwuosobowych składających się z dwóch pracowników ochrony fizycznej na wzór grupy interwencyjnej, z tym że wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego.

Niestety, żaden przepis nie precyzuje i nie nakłada na firmy ochrony obowiązku zapewnienia dwuosobowych załóg interwencyjnych, patroli interwencyjnych, grup szybkiego reagowania czy patroli interwencyjnych.

O czym zatem pamiętać przy zawieraniu umowy na ochronę i reakcje patroli lub grup interwencyjnych?

Przede wszystkim o zdrowym rozsądku…

Pamiętajmy o stopniowaniu zagrożeń. Do ochrony domku letniskowego w Niechorzu, Pobierowie czy Rewalu nie zawsze niezbędna Nam będzie uzbrojona Grupa Interwencyjna, której czas dotarcia do obiektu być może będzie wielokrotnie dłuższy, niż Patrolu Interwencyjnego zlokalizowanego nieopodal tych nieruchomości. Musimy mieć także na uwadze, że charakter pracy zarówno grup interwencyjnych jak i pozostałych niezdefiniowanych w przepisach prawa patroli interwencyjnych ma charakter mobilny, zatem w chwili wystąpienia alarmu u Nasz mogą one obsługiwać także inne obiekty, przez co czas reakcji może ulec wydłużeniu. Dlatego nie zawsze najlepszym wyborem jest Agencja Ochrony, która obsługuje największą ilość obiektów w danym rejonie, gdyż może „kolejkować” obsługiwane zdarzenia, wydłużając tym samym czas sprawdzenia Naszego obiektu.

Grupa Interwencyjna – Agencja ochrony SIGN Security

Nowoczesnym i wartym uwagi rozwiązaniem jest możliwość korzystania z usług operatora ochrony, takiego jak SIGN System, który posiadając zarówno własne patrole i grupy interwencyjne, posiada dodatkowo zawarte umowy współpracy z lokalnymi Agencjami Ochrony. Współpracując gwarantuje dostępność zarówno własnych zasobów jak i użyczonych zasobów partnerów. Ponadto, wszystkie zdarzenia obsługuje poprzez własną aplikację Sign24, udostępniając swoim Klientom pełną integrację i historię zdarzeń nawet w przypadku rozproszonych na terenie kraju obiektów, w jednej platformie i przejrzystej formie.

Agencja ochrony osób i mienia SIGN Security – Nowa definicja ochrony

Gdzie jesteśmy?

SIGN Polska – Szczecin

ul. Szafera 3/5/7
71-245 Szczecin
[biurowiec administracyjny hali widowiskowo-sportowej – wejście przy filarach]

SIGN Polska – Warszawa

ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa

Kontakt mailowy

Sprawdź aktualne
rekrutacje do Sign Security

Kariera w Sign

Skorzystaj
z formularza kontaktowego

Formularz