Kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy

Kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy

System kontroli dostępu (SKD)

Do grupy urządzeń najczęściej wykorzystywanych w systemach bezpieczeństwa niewątpliwie należy system kontroli dostępu. Pozwala on na szybką i bezobsługową weryfikację posiadanych uprawnień do wejścia na obiekt lub w wybraną strefę.

Cel instalacji kontroli dostępu

  • Minimalizacja ryzyka kradzieży mienia lub informacji.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu.
  • Gromadzenie szczegółowych danych o przemieszczaniu się osób przebywających wewnątrz obiektu.
  • Redukcja kosztów ochrony fizycznej.

Poprzez budowę oddzielnych, niezależnych podzespołów system kontroli dostępu, bardzo łatwo umożliwia późniejszą rozbudowę oraz dowolną możliwość stosowania różnych grup barier. Pozwala na współzależne korzystanie z innych systemów np. rejestracji czasu pracy czy sygnalizacji włamania. Tego rodzaju zabezpieczenia techniczne cechuje bardzo mała awaryjność, łatwość obsługi i stosunkowo niski koszt zakupu.

Elementy systemu kontroli dostępu

  • Czytniki – dzielimy trzy podstawowe rodzaje biometryczne, zbliżeniowe, kart chipowych. Ich zadaniem jest identyfikacja na różne sposoby osób wchodzących i wychodzących z obiektu lub strefy chronionej.
  • Kontrolery – umożliwiają przesyłanie danych pomiędzy czytnikiem a oprogramowaniem. Dzięki nim system blokuje dostęp nawet w sytuacjach braku zasilania czy łączności sieciowej.
  • Oprogramowanie – serce całego systemu. Oprogramowanie odpowiednio skonfigurowane decyduje czy sygnał pochodzący z czytnika powinien umożliwić dostęp czy też nie. W oprogramowaniu jest również archiwizowana cała historia zawierająca daty, godziny i dane użytkownika.

Rejestracja casu pracy (RCP)

Rejestracja czasu pracy pozwala na precyzyjne jego rozliczanie i wpływa na redukcję kosztów poprzez skuteczną kontrolę personelu. Skuteczny system RCP wspiera efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Rejestracja może być połączona z systemem kontroli dostępu lub stanowić całkowicie niezależne urządzenie. System ten opiera się na specjalnym, dostosowanym pod użytkownika oprogramowaniu do analizy zarejestrowanych zdarzeń oraz specjalnym skanerze weryfikującym pracowników.

Usługi ochrony SIGN Security są zawsze
dopasowane do realnych zagrożeń

Zobacz całą ofertę

Gdzie jesteśmy?

SIGN Polska – Szczecin

ul. Szafera 3/5/7
71-245 Szczecin
[biurowiec administracyjny hali widowiskowo-sportowej – wejście przy filarach]

SIGN Polska – Warszawa

ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa

Kontakt mailowy

Sprawdź aktualne
rekrutacje do Sign Security

Kariera w Sign

Skorzystaj
z formularza kontaktowego

Formularz